Нормативті құжаттар

Заңдар

Қазақстан Республикасының «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңы
Қазақстан Республикасының «Нормативтiк құқықтық актiлер туралы» Заңы
Қазақстан Республикасының «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заңы
Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» Заңы
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк сатып алу туралы» Заңы
Қазақстан Республикасының «Жеке кәсiпкерлiк туралы» Заңы
Қазақстан Республикасының «Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» Заңы

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттары

ҚР СТ 3.1-2001 «Сәйкестік белгісі. Техникалық талаптар»;

ҚР СТ 3.4-2017 «Сəйкестік сертификатының, сəйкестігі туралы декларацияның нысандары мен оларды толтыру тəртібі»;

ҚР СТ 3.10-2007 «Сəйкестікті бағалау. Шағым арыздар мен шағынулар. Принциптер мен талаптар, қарау тəртібі»;

ҚР СТ 3.11-2003 «Жүйенің мемлекеттік тізілімінің құрылымы және жүргізу тәртібі»;

ҚР СТ 3.35-2003 «Сертификаттау жөніндегі орган басшыларына қойылатын талаптар»;

ҚР СТ 7.15-2008 «Аккредиттеу белгісі. Техникалык талаптар»;

ҚР СТ 7.20-1-2008 «Менеджмент жүйесінің сәйкестігін растау жөнінде органдарды аккредиттеу.

Менеджмент жүйесін бағалау және сәйкестігін растау. 1-бөлім Аккредиттеу саласы және ерекшеліктері»;

ҚР СТ 7.20-2-2008 «Менеджмент жүйесінің сәйкестігін растау жөніндегі органдарды аккредиттеу.
Менеджмент жүйесін бағалау және сәйкестігін растау. 2-бөлім Сапа жөніндегі жетекшілік»;

ҚР СТ 7.21-2008 «Қазақтан Республикасының аккредиттеу жүйесі менеджмент
жүйелерінің сәйкестігін растау жөніндеті органдарды бағалау»;

ҚР СТ 7.26-2010 «Сәйкестікті бағалау. ИСО/МЭК 17021 қолдану бойынша нұсқаулық»;

ҚР СТ ISO 9000-2017 «Сапа менеджментінің жүйелері. Негізгі ережелер және сөздік»;

ҚР СТ ISO 9001-2016 «Сапа менеджментінің жүйелері. Талаптар»;

ҚР СТ ИСО 9004-2010 «Ұйымның тұрақты табысына жету менеджменті. Сапа менеджменті жайғасымынан қарау

ҚР СТ 1385-2005 «Сапа менеджменті. Тұтынушылар қанағаттанушылығы. Ұйымдарда шағымдармен айналасу жөніндегі басшылық»;

ҚР СТ 1646-2007 «Сәйкестікті бағалау. Құпиялық. Принциптер мен талаптар»;

ҚР СТ ИСО/ТО 10013-2008 «Сапа менеджменті жүйесін құжаттау жөніндегі басшылық нұсқаулар»;

ҚР СТ ISO 14001-2016 «Экологиялық менеджмент жүйелері. Қолдану жөніндегі талаптар мен басшылық»;

ҚР СТ ИСО 14050-2010 «Экологиялық менеджмент. Сөздік»;

ҚР СТ ИСО/МЭК 17021-2012 «Сәйкестікті бағалау. Аудитті және менеджмент жүйесін сертификаттауды орындайтын органдарға  қойылатын талаптар»;

ҚР СТ ИСО/МЭК 17000-2009 «Сәйкестікті бағалау. Сөздік және жалпы принциптер;

ҚР СТ ИСО/ОТУ 17001-2008 «Сәйкестікті бағалау. Риясыздық. Принциптер мен талаптар»;

ҚР СТ ИСО/ОТУ ИСО/ОТУ 17004-2008 «Сәйкестікті бағалау. Ақпаратты ашу. Принциптер мен талаптар»;

ГОСТ ISO/IEC 17021-2012 «Сәйкестікті бағалау. Аудитті және менеджмент жүйесін сертификаттауды орындайтын органдарға  қойылатын талаптар»;

ҚР СТ ISO/IEC 17021-1:2015 «Cәйкестікті бағалау. Менеджмент жүйелеріне аудит және сертификаттау жүргізуді қамтамасыз ететін органдарға қойылатын талаптар. 1-бөлім.талаптар».

ҚР СТ ISO/IEC 17021-2:2015 «Сәйкестікті бағалау. Менеджмент жүйелеріне аудит және сертификаттау жүргізуді қамтамасыз ететін органдарға қойылатын талаптар. 2-бөлім. Менеджмент жүйелеріне аудит және сертификаттау жүргізу үшін персоналдың құзыреттілігіне қойылатын талаптар»;

ҚР СТ ISO/IEC 17021-3:2015 «Сәйкестікті бағалау. Менеджмент жүйелеріне аудит және сертификаттау жүргізуді қамтамасыз ететін органдарға қойылатын талаптар. 3-бөлім. Сапа менеджменті жүйелеріне аудит және сертификаттау жүргізу үшін персоналдың құзыреттілігіне қойылатын талаптар».

ҚР СТ ИСО/МЭК 17030-2010 «Сәйкестікті бағалау. Үшінші тарап орындайтын бағалауда сәйкестік белгілеріне қойылатын жалпы талаптар»;

ҚР СТ OHSAS 18001-2008 «Кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жүйесі. Талаптар»;

ҚР СТ OHSAS 18002-2010 «Еңбек қорғау және кәсптік ауруларды ескерту менеджмент жүйелері. СТ РК OHSAS 18001-2007 енгізу жөніндегі басшылық нұсқаулар»;

ГОСТ ISO 19011-2013 «Менеджмент жүйесі аудиті бойынша басщылық нұсқаулар»;

ҚР СТ ИСО 19011-2002 «Сапа менеджмент жүйелерінің және/немесе қоршаған ортаны қорғау аудиті жөнінен ұсыныстар»;

ҚР СТ ИСО 22000-2006 «Тамақ өнімдері қауіпсіздігінің менеджмент жүйелері. Тамақ өнімдерін өндіру және тұтыну саласындағы барлық ұйымдарға қойылатын талаптар»;

ҚР СТ ISO 45001-2019 «Еңбек қауіпсіздігі және денсаулық сақтау менеджменті жүйесі. Талаптар және қолдану жөніндегі нұсқаулық»;

ҚР СТ ISO 50001-2012 «Энергия менеджменті жүйелері. Қолдану бойынша талаптар және нұсқаулар».

IAF MD 1:2018 «Обязательный документ для аудита и Сертификация системы менеджмента организаций, имеющих сеть предприятий»;

IAF MD 2:2017 «Обязательный документ IAF по передачи аккредитованной сертификации систем менеджмента»;

IAF MD 3-2008 «Прогрессивные процедуры последующей инспекционной проверки и ресертификации»;

IAF MD 4-2008 «Использование аккредитованным ОС компьютеризованных методик проведения аудиторской проверки («КМАП») для сертификации СМ»;

IAF MD 5-2015 «Определение продолжительности аудита, касательно систем управления качеством и окружающей среды»;

IAF MD 10:2013 «Оценка управления компетенцией органов по сертификации в соответствии с ИСО/МЭК 17021:2011»;

IAF MD 11:2019 «Обязательный документ IAF по применению ISO/IEC 17021-1 для аудитов интегрированных систем менеджмента»;

IAF MD 12:2016 «Оценка при аккредитации органов по оценке соответствия, осуществляющих деятельность в разных странах»;

Пікір үстеу

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.